1

Téma: bamboo gardens in China

There are several botanical gardens in China with hundreds of bamboo species, which are very interesting for bamboo lovers. Among all the bamboo gardens I visited, the followings are very impressive:
1- Hua'an Bamboo Garden - in Fujian province, with both tropical and temperate bamboos, over 300 species. Bamboos here are collected for specialized research on bamboo. Bamboos here are very well cared and placed. IT's my favorite.

2- Anji Bamboo Garden - in Zhejiang province, mainly temperate bamboos, around 300 species too. It's an open garden to the public.

3- Xishuangbanna Tropical Botanical Garden - in Yunnan province, tropical bamboos only. Here you can see most of giant bamboos growing.

4- South China Botanic Garden - in Guangdong province, mainly tropical bamboos with long history

I have been taken several overseas bamboo lovers to above gardens. If any one wants to visit China, please feel free to contact me for more details.

2

Re: bamboo gardens in China

Existuje několik botanických zahrad v Číně se stovkami z bambusu druhů, které jsou velmi zajímavé pro milovníky bambusu. Ze všech bambusových zahrad, které jsem navštívila, se o těchto jsou velmi působivé:
1 - Hua'an Bamboo Garden - v provincii Fu-ťien, jak s tropických a mírných bambusů, přes 300 druhů. Bambusy jsou zde shromažďovány pro specializované výzkum na bambusu. Bambusy jsou zde velmi dobře postaráno a umístěny. Je to moje oblíbená.

2 - Anji Bamboo Garden - v provincii Zhejiang, zejména mírného bambusy, kolem 300 druhů taky. Je to otevřený zahrada pro veřejnost.

3 - Xishuangbanna Tropical Botanical Garden - v provincii Yunnan, tropické bambusy pouze. Zde si můžete prohlédnout většinu z obřích bambusů roste.

4 - South China Botanic Garden - v provincii Guangdong, zejména tropické bambusy s dlouhou historií

Byl jsem podnikl několik zámořských bambusové milovníky nad zahrad. Pokud někdo chce navštívit Čínu, neváhejte a kontaktujte mě pro více informací.