1

Téma: Bíba Tomáš - Zimovzdorné kaktusy v našich zahradách

Bíba Tomáš - Zimovzdorné kaktusy v našich zahradách


První kniha o možnostech celoročního pěstování kaktusů na našich zahradách. Vychází vstříc rostoucímu zájmu o okrasné zahrady, jejichž údržba nedá velkou práci. V knize najdete informace o morfologii kaktusů, o výběru vhodných lokalit, popis jednotlivých druhů a jejich nároků atd. Text je doplněn fotografiemi kaktusů v klasických zahradách, zídkách, skalkách, na střešních zahradách, ale třeba i v obyčejných truhlících.Vydala Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/zimov … dach_4891/