1

Téma: Chelodina novaeguineae

Chelodina novaeguineae Boulenger, 1888

Rozšíření: Indonésie, Papua - Nová Guinea

Mapa rozšíření zde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … ea.svg.png

Má dorůstat až do 30 cm. Žije v mělčinách, někde sezónně vysychavých. Ke snůšce dochází v období sucha, pozorované snůšky byly sneseny v září s počtem vajec 17-21. Mláďata se líhla po 9 týdnech. Živí se masitou potravou - vodní hmyz, obojživelníci, plži, malé rybky. Udává se i příjem různé rostlinné potravy. Odchycená zvířata vypouští zapáchající pižmo, později po aklimatizaci k tomuto nedochází.
 
Druh Chelodina novaeguineae Boulenger, 1888 je v současné době považovaný za platný, je o něm však velmi málo známo. Dříve tento druh zahrnoval populace i v Austrálii. Podle nových poznatků ale australská populace Chelodina novaeguineae je řazena jako Chelodina canni, z ní je ještě některými autory vyčleňována Chelodina rankini, která ale dosud není regulérně popsaná a její status je zpochybňován. V roce 2007 z něj byl vyčleněn nově popsaný druh Chelodina gunaleni. Mnoho let se pod tímto názvem dovážely dlouhokrčky z ostrova Roti - Chelodina mccordi. Pro vzájemnou podobnost, zejména se odlišuje méně robustní hlavou, s druhem Chelodina reimanni, je druh Chelodina reimanni řazen některými autory, jako poddruh - Chelodina novaeguineae reimanni - Artner, 2003. Jak se vyvíjí v poslední době nové popisy dlouhokrček, možná časem dojde k revizi i tohoto druhu.

Chovám dospělý pár. Samec byl importován z Indonésie. Samice má původ neznámý, dovezl jsem jí z Nizozemí. Chov je podobný jako u dalších zástupců rodu. Dobře plavou, takže se dají chovat ve vyšším vodním sloupci s možností odpočinku na mělčině. Samice je velmi žravá, aktivní dominantní zvíře. Samec je méně žravý. Dává přednost menším kusům potravy a preferuje u ní červené zbarvení, jak je známo u mnoha jiných druhů vodních želv. Držím je při teplotě 25-27°C.


Pro zájemce o systematiku zdroje zde:

http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/zt02496p037.pdf

krátký popis zde: http://www.iucn-tftsg.org/wp-content/up … a_2000.pdf

Chelodina novaeguineae - dospělý samec - adult male.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

2

Re: Chelodina novaeguineae

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

3

Re: Chelodina novaeguineae

Chelodina novaeguineae samice - female.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

4

Re: Chelodina novaeguineae

Čerstvě vylíhlá mláďata. New born hatchlings.

PunBB bbcode test


PunBB bbcode test


PunBB bbcode test

5

Re: Chelodina novaeguineae

1,5 roku stará mláďata. 1,5 year old hatchlings.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

6

Re: Chelodina novaeguineae

3 roky stará mláďata. 3 years old subadults.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

7

Re: Chelodina novaeguineae

Chelodina novaeguineae dospívající pár - subadult pair

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test