1

Téma: Chelodina reimanni

Chelodina reimanni

Philippen & Grossmann, 1990


Tato dlouhokrčka pochází ze západní části ostrova Papua-Nová Guinea. Obývá především mělčí jezírka kde teplota vody může překračovat i 30°C. V období sucha mohou želvy aestivovat. Je velmi podobná druhu Chelodina novaeguienae od kterého se liší převážně mohutnější hlavou se silnými čelistmi. Předpokládá se, že se tyto silné čelisti vyvinuly k snadnějšímu drcení ulit vodních plžů. Želvy dorůstají do cca. 20 cm, samci jsou o něco menší a mají delší ocas. V literatuře uváděných 35 cm, bude pravděpodobně velikost abnormálně vzrostlého jedince. Pro chov v zajetí mi přijdou mnohem vhodnější než častěji dovážené dlouhokrčky Chelodina siebenrocki (Macrochelodina rugosa), které díky své velikosti vyžadují pro chov mnohem větší nádrže.

V zajetí se tyto želvy dobře adaptují a jejich chov není příliš obtížný. Vyžadují teplejší vodu cca. 25-26°C a přiměřeně mělkou vodu. Mláďata velmi dobře plavou a dají se chovat i při vyšším vodním sloupci. Dospělá zvířata mi přijde vhodnější chovat v mělčí vodě tak, aby se mohly pohodlně nadechnout ze dna bez plavání.

Přijímají různorodou masitou potravu a jsou velmi žravé. Vůči sobě ani jiným želvám nejsou agresivní a dají se chovat bez problémů dohromady.

Dospělé trio z importu 2007.  Adult trio from import 2007.

samice-samec-samice 0,1-1,0-0,1 female-male-female

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

2

Re: Chelodina reimanni

Nahoře: samice-samec-samec-samice 0,1-1,0-1,0-0,1 narozené 2007. Up: female-male-male-female captive bred 2007.

Dole: Dospělé samice-samec-samice 0,1-1,0-0,1     Down: Adult female-male-female

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

3

Re: Chelodina reimanni

Čerstvě narozené mládě květen 2011, samice 2007, dospělá samice.
New born hatchling May 2011, female CB 2007, adult female.

PunBB bbcode test

Samice 2007, čerstvě narozená mláďata květen 2011, dospělá samice.
Female CB 2007, new born hatchlings May 2011, adult female.

PunBB bbcode test

Čerstvě narozená mláďata květen 2011, dospělá samice.
New born hatchlings May 2011, adult female.


PunBB bbcode test

Čerstvě narozené mládě květen 2011, dospělá samice.
New born hatchling May 2011, adult female.

PunBB bbcode test

4

Re: Chelodina reimanni

Vejce inkubuji při kolísavé teplotě 28-32°C. Mláďata se klubou po cca. 3 měsících. Rozkrmuji je živými patentkami a nítěnkami. Brzo pak začínají přijímat různorodou na velmi drobno pokrájenou masitou potravu. Mláďata jsou zpočátku velmi plachá a v prvních měsících se schovávají. Při manipulaci vylučují zapáchající pižmo, které v přírodě slouží pravděpodobně jako ochrana před predátory. Po čase, když si zvyknou na chovatele a prostředí, pižmo již nevylučují. Pro potravu vylézají hlavně navečer a prohledávají prostor v nádrži. Pokud se jim hodí potrava přes den, zvyknou si rychle a vylézají obezřetně z úkrytů. Časem se ochočí a u předního skla žebrají o potravu.

Velce jsou malá, ale o něco větší než vejce Chelodina mccordi.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

Mláďata květen 2011. Hatchlings May 2011.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

5

Re: Chelodina reimanni

4,5 roku staří jedinci - 4,5 years old

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

6

Re: Chelodina reimanni

6 měsíců stará mláďata - 6 months old hatchlings


PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

7

Re: Chelodina reimanni

Dospívající pár z vlastního odchovu - Subadult pair from my breeding group

samice nad samcem - female above male

PunBB bbcode test

samec - male

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

samice - female

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

samec samice - male female

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test